Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 1

1. Pojęcia i przedmiot finansów publicznych.

2. Myśli w finansach publicznych.

3. Instrumenty w finansach publicznych.

4. Budżet - dochody, wydatki.

5. Równowaga budżetowa, zasady konstruowania budżetu.

Literatura:

Owsiak "Finanse publiczne"

poniedziałek, 18 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania. A. Smith: 1. Zasada równości - wszyscy róno. 2. Zasada pewności - obowiązkowo. 3. Zasada dogodno

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizac