Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 3

Finanse publiczne - gromadzenie i podział środków finansowych przez państwo.

Sektor finansów publicznych - wszystkie podmioty uczestniczące w przepływie środków finansowych publicznych.

W systemie finansów publicznych jest władza:

1. ustawodawcza szczebla:

- najwyższego (sejm),

- średniego (rady wojewódzkie),

- niskiego (rady gminy);

2. wykonawcza:

3. kontrolna:

- NIK.

Aparat skarbowy - przy jego pomocy są pobierane dochody.

Istnieją jednostki finansowane przez budżet (szkoły, szpitale).

Ustawa o finansach publicznych z 26.11.1998r. gdzie zalicza organy publiczne i osoby prawne. Sektor finansów publicznych można podzielić na rządowy i samorządowy.

Podstawy prawne sektora finansów publicznych:

- konstytucja,

- prawo budżetowe,

- ustawy podatkowe,

- ustawy o funduszach celowych,

- ustawa o finansach samorządowych,

- ustawy karno-skarbowe,

- ustawa o zobowiązaniach podatkowych,

- ordynacja podatkowa.

Źródła dochodów budżetu:

1. Podatki centralne:

- od dochodów

- od majątku.

2. Podatki samorządowe:

- rolny

- leśny

- od nieruchomości.

3. Opłaty skarbowe (znaczki).

4. Cła.

5. Majątek:

- dzierżawa ziemi

- najem nieruchomości

- dywidendy

- wpłaty z NBP.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

7. Dotacje i subwencje.

środa, 20 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania. A. Smith: 1. Zasada równości - wszyscy róno. 2. Zasada pewności - obowiązkowo. 3. Zasada dogodno

  • Finanse publiczne - wykład 2

    Merkantylizm (XVI-XVIIw.) - pochodzi od handlu, zainicjowany we Francji; kardynał Mazzarelle - trzeba wyodrębnić obszar inwestycyjny; zakładał, że trzeba stworz