Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 4

Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania.

A. Smith:

1. Zasada równości - wszyscy róno.

2. Zasada pewności - obowiązkowo.

3. Zasada dogodności - wygodna forma.

4. Zasada taniości - łatwo egzekwowalne.

I. Zasady fiskalne.

1. Podatki powinny być wydajne (mieć sens i opłacać się dla państwa).

2. Zasada elastyczności (łatwość dostosowywania się do cykli koniunkturalnych).

3. Zasada stałości (stałę zasady opodatkowania i stawki podatkowe - w dłuższym okresie).

II. Zasady ekonomiczne.

1. Zasada nienaruszalności majątku podatnika.

III. Zasady sprawiedliwości.

1. Zasada powszechności (dla wszystkich bez wyjątku - spełniających określony warunek).

2. Zasada równości (ciężary podatkowe powinny być rozłożone na podatników w równy sposób).

3. Zasada zdolności podatkowej.

4. Sprawiedliwość pozioma (równość dla osób o podobnych dochodach) i pionowa (korekta nierówności w podziale dochodów).

IV. Zasady techniczne.

1. Zasada pewności (świadomość obowiązku podatkowego i dochodów podatkowych).

2. Zasada dogodności (dostosowywanie poboru do czynników ułatwiających pobór).

czwartek, 21 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 3

    Finanse publiczne - gromadzenie i podział środków finansowych przez państwo. Sektor finansów publicznych - wszystkie podmioty uczestniczące w przepływie środkó

  • Finanse publiczne - wykład 3

    Budżet - scentralizowany fundusz publiczny, służący gromadzeniu środków pieniężnych w celu realizacji funkcji państwa. Funkcje sektora finansów publicznych: - a

  • Finanse publiczne - wykład 2

    Merkantylizm (XVI-XVIIw.) - pochodzi od handlu, zainicjowany we Francji; kardynał Mazzarelle - trzeba wyodrębnić obszar inwestycyjny; zakładał, że trzeba stworz