Blog > Komentarze do wpisu
Finanse publiczne - wykład 4

Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizacyjna:

- utworzona na mocy aktu prawnego odpowiedniej rangi,

- służy do gromadzenia środków publicznych ze ściśle określonych źródeł,

- zgromadzone środki przenaczane są na ściśle określone cele,

- funkcjonuje dłużej niż rok.

Przez publiczny fundusz celowy mogą być finansowane przedsięwzięcia dotyczące na przykład: świadczeń społecznych (FUS), sportu, kultury, infrastruktury społecznej, poszczególnych gałęzi gospodarki (FOŚ, ARiMR).

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych finansuje:

- zasiłki dla bezrobotnych,

- renty,

- emerytury (system partycypacyjno- kapitałowy).

Istnienie publicznych funduszy celowych ma znaczący wpływ na gospodarkę kraju.

czwartek, 21 kwietnia 2005, studiowanie

Polecane wpisy

  • Finanse publiczne - wykład 4

    Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

  • Finanse publiczne - wykład 3

    Budżet - scentralizowany fundusz publiczny, służący gromadzeniu środków pieniężnych w celu realizacji funkcji państwa. Funkcje sektora finansów publicznych: - a

  • Finanse publiczne - wykład 2

    Merkantylizm (XVI-XVIIw.) - pochodzi od handlu, zainicjowany we Francji; kardynał Mazzarelle - trzeba wyodrębnić obszar inwestycyjny; zakładał, że trzeba stworz