Blog > Komentarze do wpisu
Wykład 1 c.d.

- Metodologia badań marketingowych. Źródła informacji.

- Metody dobierania próby i organizacji badań marketingowych.

- Segmentacja rynków, badanie otoczenia, badanie atrakcyjności rynku.

- Metody analizy portfelowej.

- Badanie systemu dystrybucji.

- Badanie efektywności promocji.

 

Zaliczenie:

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa, branży, analiza SWOT, opis, tabela.

 2. Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy atrakcyjności sektora, interpretacja graficzna, ankieta.

 3. Badanie atrakcyjności sektora, metody portfelowe. Ankieta, interpretacja graficzna.

 4. Badanie atrakcyjności sektora metodami zintegrowanymi. Tabele.

 

Temat: Badanie atrakcyjności sektora.

- poszukiwanie nowego rynku zbytu,

- poszukiwanie inwestora (krajowy, zagraniczny),

- łączenie firm – fuzja.

 

Literatura:

„Badania marketingowe”, red. L. Białoń

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – marketingowe oceny z perspektywy sektora”, L. Białoń, D. Janczewska

„Badania rynku – metody zastosowania”, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005

„Metody ilościowe w badaniach marketingowych”, Rószkiewicz, PWE Warszawa 2002r.

„Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, E. Duliniec

„Badania marketingowe w małej firmie”, D. Doman, Wyd. helion 2005

 

Menedżer ds. marketingu:

- zasady marketingu

- praktyka marketingu

- filozofia marketingu.

 

Cechy marketingowca:

- interdyscyplinarna wiedza (ekonomia, marketing, rachunkowość),

- samoanaliza i pomiar własnej pracy,

- wysokie standardy etyczne,

- stosowanie narzędzi marketingu (4P, 5P, 7P, 9P),

- otwartość na nowe idee, partnerów, możliwości,

- profesjonalizm, pokora w działaniu.

 

Ewolucja koncepcji strategii organizacji:

1)     szkoła planistyczna – długofalowe planowanie,

2)     ewolucyjna – z eksperymentów, przypadków, wyników analiz,

3)     pozycyjna – pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa,

4)     zasobowa – koncentracja zasobów,

5)     przyszłości – tworzenie nowych wartości.

środa, 26 października 2005, studiowanie

Polecane wpisy

 • Finanse publiczne - wykład 4

  Rodzaje podatków: - dochodowy - majątkowy (od nieruchomości) - Vat - akcyza. pośredni (vat) bezpośredni Skale podatkowe: - liniowe, - progresywne.

 • Finanse publiczne - wykład 4

  Zasady podatkowe. Gospodarcze i społeczne skutki opodatkowania. A. Smith: 1. Zasada równości - wszyscy róno. 2. Zasada pewności - obowiązkowo. 3. Zasada dogodno

 • Finanse publiczne - wykład 4

  Publiczny fundusz celowy - wyodrębniony organizacyjnie i finansowo organ, dający możliwość zapewnienia ciągłości finansowania zadań budżetowych. Forma organizac

Komentarze
2006/10/25 23:44:04
Z takiego, a raczej z tego bloga moje statystyki zarejestrowały wejście do mnie. Jestem pod wrażeniem. Aczkolwiek to zapewne blog-notatnik. Pozdrawiam.