| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zakładki:
środa, 13 kwietnia 2005
Marketing usług - ćwiczenia

Specyfika marketingu usług:

1. Geneza marketingu usług.

II połowa XIX w. - lata '20 '30 -> koncepcja produktowa (produkcja)

lata '20 '30 - lata '50 -> koncepcja sprzedażowa (sprzedaż)

1952 -> koncepcja marketingowa (potrzeby)

lata '60 -> marketing mix (4P)

lata '80 -> marketing usług (7P)

lata '90 -> marketing relacji (więź z klientem)

2. Etapy ewolucji marketingu w firmie usługowej.

-> sprzedaż (zysk, cena),

-> promocja (ilość, zysk),

-> rozwój produktu (konkurencja),

-> analiza rynku i różnicowanie produktu (konkurencja),

-> obsługa klienta,

-> jakość usług (luka jakości: oczekiwania-doświadczenia),

-> marketing partnerski (relacji).

3. Marketing partnerski (relacji).

Koncepcja marketingu reklacji (relationship management) bazuje na rozwijaniu długoterminowych interaktywnych więzi z klientami i innymi uczestnikami rynku.

Relacja - długotrwały rozwijający się proces będący następstwem wcześniejszej pojedynczej transakcji sprzyjający wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna-sprzedaży.

W marketingu relacji wykorzystuje się najczęściej następujące narzędzia:

- programy lojalnościowe,

- karty stałego klienta,

- mailing,

- e-mailing,

- bazy danych.

14:09, studiowanie , Marketing
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 11 kwietnia 2005
Marketing usług - ćwiczenia

Klasyfikacja usług.

1. Rodzaj usługi (np. bankowe, turystyczne, gastronomiczne).

2. Rodzaj podmiotu świadczącego usługę (osoba fizyczna, sp. z o.o., fundacja, instytucja państwowa).

3. Typ nabywcy usługi (konsumenci indywidualni, nabywcy instytucjonalni).

4. Stopień niematerialności (wysoki - np. usługi prawne, doradcze; niski - np. usługi gastronomiczne, budowlane).

5. Stopień wykorzystania sprzętu a stopień wykorzystania ludzi (np. usługi transportowe - usługi edukacyjne).

6. Sposób świadczenia usługi (np. usługi medyczne, ochrona - usługi doradcze).

7. Stopień standaryzacji usług (np. wysoki - usługi fryzjerskie, gastronomiczne; niski - doradztwo, fryzjerstwo).

Proces zakupu usługi:

1. Cechy poszukiwania (materialne - np. art. spożywcze, ubrania).

2. Cechy doświadczalne (usługi - np. gastronomia).

3. Cechy zaufania (usługi - np. doradcze, naprawcze).

16:12, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Charakterystyka usług:

1. Podział produktów:

A. Klasyczne dobro materialne (np. żywność).

B. Dobro materialne  wraz z towarzyszącą mu usługą (np. samochód + serwis, okna + montaż).

C. Usługa wraz  z towarzyszącym jej dobrem materialnym (np. telekomunikacja).

D. Klasyczna usługa (np. doradztwo, edukacja).

Produkt (czyli zestaw) to elementy materialne i niematerialne.

 

Elementy materialne

Elementy niematerialne

Koszt

70%-90%

30%-10%

Korzyść

10%-30%

90%-70%

2. Cechy usług:

A. Niematerialność - polega na tym, że w przeciwiueństwie do dóbr materialnych usługi nie da się zobaczyć, dotknąć, spróbować, zmierzyć.

B. Niespójność - usługa różni się w zależności od tego kto ją świadczy.

C. Niepodzielność - usługi nie da się oddzielić od osoby, która ją świadczy.

D. Nieskładowalność - występuje problem wolnych mocy produkcyjnych (ponosimy koszty a usługi nie są świadczone).

Sposoby omijania problemów związanych z cechami usług.

A.  Wizerunek, reputacja, marka, referencje, dyplomy, zdjęcia, katalogi, prezentacja, lokal, personel.

B. Dobór i szkolenie personelu, standaryzacja, normy, procedury, kontrola jakości.

C. Szkolenia personelu, obsługa klienta, uniformy, zasady.

D. Zasady zatrudnienia i wynagradzania.

10:47, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Charakterystyka marketingu usług

1. Rola sektora usług w gospodarce.

2. Charakterystyka usług.

3. Klasyfikacja usług.

4. Proces zakupu usługi.

5. Specyfika marketingu usług.

Usługi: Polska - 50%; świat - 70%

Przemysł: Polska - 23%; świat - 20%

Rolnictwo: Polska - 27%; świat - 10%

Produkt to dobra materialne i niematerialne.

10:41, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

Marketing -> identyfikowanie potrzeb (badania rynkowe) i ich zaspokajanie (marketing mix).

Oferujemy korzyści: oszczędność satysfakcja, zadowolenie, dobre samopoczucie, prestiż, luksus, wygoda, bezpoieczeństwo, przyjemność.

Marketing - polega na identyfikowaniu potrzeb odbiorców, określaniu które z nich organizacja może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów oraz mobilizowaniu każdegoz  członków organizacji abydziałał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.

Marketing - jest procesem planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei dóbr lub usług w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.

7 P:

Produkt (Product)

Cena (Price)

Dystrybucja (Place)

Promocja (Promotion)

Personel (People)

Proces (Process)

Świadectwo materialne (Physical evidence)

10:35, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing usług - ćwiczenia

1. Charakterystyka usług:

- rola sektora usług w gospodarce,

- charakterystyka usług,

- proces zakupu usługi,

- klasyfikacja usług,

- geneza marketingu usług.

2. Segmentacja rynku usług:

- segmentacja,

- rynek docelowy,

-pozycjonowanie.

3. Marketing mix w działalności usłygowej:

- usługa jako produkt,

- cena usługi,

- kanały dystrybucji usług,

- promocja w usługach,

- personel firmy usługowej,

- świadectwo materialne usługi,

- usługa jako proces.

4. Planowanie w działalności usługowej.

Literatura:

M. Johann "Marketing usług" Wyd. Wizja W-wa 2000

A. Payne "Marketing usług" PWE W-wa 1996

S. Grant "Skuteczne zarządzanie sprzedażą" Wyd. PSB Kraków 1997

09:44, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 kwietnia 2005
Marketing - wykład

Strategia promocji:

1. Analiza rynku.

2. Określenie rynku docelowego.

3. Określenie celów promocyjnych.

4. Określenie budżetu promocyjnego:

- metoda procentu od sprzedaży,

- metoda określonego celu,

- metoda na podstawie wydatków konkurencji,

- metoda określenia możliwości.

5.  Wybór odpowiedniego zestawu instrumentów promocyjnych:

- strategia ssania (Pull),

- strategia tłoczenia (Push),

- strategia mieszana (Mix).

6. Wdrażanie, kontrola, ocena programu promocyjnego.

PUSH: Producent (promo) – Hurtownik (promo) – Detalista (promo) – Konsument

PULL: (Producent – Hurtownik – Detalista – Konsument) – promo

MIX: (Producent(promo) – Hurtownik(promo) – Detalista (promo) – Konsument) – promo

15:37, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing - wykład

Efektywność instrumentów promocyjnych:

AIDA

A (attention, awareness, świadomość)

Reklama

PR

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

I (interest, zainteresowanie)

Reklama

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

PR

D (desire, pragnienie)

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

Reklama

PR

A (action, działanie)

Sprzedaż osobista

Promocja sprzedaży

Reklama

PR

15:37, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing - wykład
 1. Promocja – procesem komunikacji marketingowej.

 2. Funkcje i cele promocji.

 3. Faza cyklu życia produktu a cele i instrumenty promocyjne.

 4. Stopień znajomości produktu a cele i instrumenty promocyjne.

 5. Strategia promocji.

 6. Elementy promocji marketingowej:

- promocja sprzedaży,

- reklama,

- sprzedaż osobista,

- public relations.

   Promocja – proces komunikacji marketingowej, której celem jest dotarcie do klienta.

   Funkcje i cele promocji:

   • informowanie (wprowadzenie) – public relations, reklama, promocja sprzedaży (próba), sprzedaż osobista,

   • przekonywanie (wzrost) – reklama, sprzedaż osobista,

   • przypominanie (dojrzałość) – promocja sprzedaży (rabaty, upusty), reklama.

    Stand

    Look

    Buy

15:30, studiowanie , Marketing
Link Dodaj komentarz »
Marketing - wykład

Pytania:

Na czym polega strategia wyboru kanałów marketingowych (długość, stopień intensywności dystrybucji)?

 • Jakie są ograniczenia w zakresie ustalania ceny?

 • Scharakteryzuj główne cele strategii cenowej.

 • Co to jest próg rentowności i jak się go oblicza?

 • Scharakteryzuj cztery podstawowe metody ustalania cen.

 • Scharakteryzuj podstawowe funkcje dystrybucji.

 • Jakie kanały marketingowe stosowane są:
 • przy sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych?

 • przy sprzedaży dóbr i usług przemysłowych?
 • 15:30, studiowanie , Marketing
  Link Dodaj komentarz »
   
  1 , 2